nl-NLen-USpl-PLde-DE
Disclaimer
Ograniczona odpowiedzialność.
Zawartość  tej strony internetowej została przygotowana z największą starannością. 
Użytkownicy tej strony nie mogą mieć  żadnych praw lub roszczeń w stosunku do Green Dutchman  B.V. w sytuacji niepoprawności działania strony lub niekompletności zawartych  informacji.  Green Dutchman nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za informacje zawarte na tych stronach. Ponad to nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody , które mogą powstać podczas użytkowania. 


Prawa autorskie.
Strona internetowa Green Dutchman  B.V. posiada prawa autorskie. Strona nie moży byc kopiowana  i/ lub modyfikowana.
Copyright 2017